.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı

Emniyet genel Müdürlüğü, adalet ve güvenlik olgusunun tesisine katkıda bulunan, birey ve toplum odaklı proaktif polislik anlayışıyla güvenlik hizmeti sunan bir teşkilat olarak, bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve toplumun düzen içerisinde yaşamını sürdürmesi için hukuk ilkeleri içerisinde güvenlik hizmeti sunmayı amaçlamaktadır. Bu amaç ışığında yeni hizmet noktaları inşa edilmektedir.
Projelerden biri olan Siber suçlarla daire başkanlığı inşaatında "ORingNetworking" marka bakır ve fiber ürünler kullanılmıştır.