.

EPDK

EPDK; elektrik, doğalgaz, petrol ve LPG’nin; yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, istikrarlı ve şeffaf bir enerji piyasasının oluşturulmasını ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin sağlanmasını amaçlamaktadır.

Kurum tüketicilere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla lokasyonunu değiştirmiş ve yeni inşa edilen bir binada hizmet vermeye başlamıştır. Yeni yapılan genel merkez binası inşaatında  "ORingNetworking" marka bakır ve fiber ürünler kullanılmıştır